Χαρά Μιχαηλίδου

Διεύθυνση Φορτώσεων Μεσογείου

ΒUSINESS AND COMMERCIAL COLLEGE  ST. GEORGE – KIFISSIA

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΟΜΑΘΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

26 χρόνια επαγγελματίας στις διεθνείς μεταφορές, στις φορτώσεις ,στην διαχείριση πελατολογίου και προώθηση πωλήσεων.

Ξένες γλώσσες : αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά