ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η OMONIA TRANS πιστεύει στην εργατικότητα, στο ομαδικό πνεύμα και στο πάθος για διάκριση και δίνει ευκαιρίες σε ταλαντούχους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και να εξελιχθούν. Αναζητήστε θέσεις εργασίας μαζί μας.

 

Κωδικός θέσης: ΟΤ-0621-01 Υπάλληλος τμήματος διεκπεραίωσης εισαγωγής για το γραφείο της Αθήνας

H OMONIA TRANSεταιρεία διεθνών μεταφορών και logistics με έδρα στη Λυκόβρυση Αττικής, στα πλαίσια συνεχούς ανάπτυξης αναζητά:

Υπάλληλο για υποστήριξη του τμήματος διεκπεραίωσης εισαγωγής

για το γραφείο της Αθήνας

Τα καθήκοντα του κατόχου της θέσης:

Κύρια δραστηριότητα του κάτοχου της θέσης θα είναι η διεκπεραίωση των εμπορευμάτων εισαγωγής από Ευρώπη καθώς και η επικοινωνία με πελάτες, γραφείο διεκπεραίωσης και ανταποκριτών.

Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατολογίου
 • Καταχώρηση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας
 • Επικοινωνία και δρομολόγηση αποστολών με το γραφείο κίνησης της αποθήκης
 • Επικοινωνία με τους συνεργάτες/ανταποκριτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Τιμολόγηση πελατών και ανταποκριτών
 • Κοστολόγηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων.

 Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από άριστες ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης καθώς και να διακρίνεται από όρεξη, ευελιξία και αντοχή σε απαιτητικές καταστάσεις.

Λόγω της φύσης της δουλειάς, τα Αγγλικά σε πολύ καλό επίπεδο κρίνονται απαραίτητα, καθώς και άριστη χρήση του Microsoft office.Επιθυμητή η προϋπηρεσία στον κλάδο μεταφορών και logistics, ενώ η κατοχή άδειας οδήγησης και αυτοκινήτου θα εκτιμηθούν θετικά.

Η ΟΜΟΝΙΑ TRANS προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης μέσα σε μια σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και θέλουν να διεκδικήσουν την θέση, μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@omoniatrans.gr μέχρι τις 07/07/2021.

Με εκτίμηση,

OMONIA TRANS

Κωδικός θέσης: 0621-02 Υπάλληλος Τμήματος Πωλήσεων για το γραφείο της Θεσσαλονίκης

H OMONIA TRANSεταιρεία διεθνών μεταφορών και logistics με έδρα στη Λυκόβρυση Αττικής, στα πλαίσια συνεχούς ανάπτυξης αναζητά για την υποστήριξη και την ανάπτυξη του πελατολογίου της στον τομέα των πωλήσεων:

Υπάλληλο για το τμήμα πωλήσεων

για το γραφείο της Θεσσαλονίκης

Αρμοδιότητες:

 • Γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων του γραφείου
 • Καταχώρηση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας
 • Σύνταξη και αποστολή προσφορών
 • Επικοινωνία με τους συνεργάτες/ανταποκριτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Τήρηση εμπορικού αρχείου και στατιστικών

Παρέχεται:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης σε μια σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.
 • Εκπαίδευση στο σύστημα της εταιρείας
 • Ικανοποιητικές αμοιβές

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα
 • Προϋπηρεσία στην εξυπηρέτηση πελατών επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη
 • Καλή γνώση των Αγγλικών, γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιθυμητή
 • Άριστη χρήση Microsoft Office.
 • Κατοχή άδειας οδήγησης, επιθυμητή.

Η επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αποστολή βιογραφικών στο hr@omoniatrans.gr μέχρι τις 07/07/2021.

www.omoniatrans.gr

Κωδικός θέσης: 0621-03 Υπάλληλος για υποστήριξη του τμήματος διεκπεραίωσης εισαγωγής για το γραφείο της Θεσσαλονίκης

H OMONIA TRANSεταιρεία διεθνών μεταφορών και logistics με έδρα στη Λυκόβρυση Αττικής, στα πλαίσια συνεχούς ανάπτυξης αναζητά:

Υπάλληλο για υποστήριξη του τμήματος διεκπεραίωσης εισαγωγής

για το γραφείο της Θεσσαλονίκης

Τα καθήκοντα του κατόχου της θέσης:

Κύρια δραστηριότητα του κάτοχου της θέσης θα είναι η διεκπεραίωση των εμπορευμάτων εισαγωγής από Ευρώπη καθώς και η επικοινωνία με πελάτες, γραφείο διεκπεραίωσης και ανταποκριτών.

Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατολογίου
 • Καταχώρηση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας
 • Επικοινωνία και δρομολόγηση αποστολών με το γραφείο κίνησης της αποθήκης
 • Επικοινωνία με τους συνεργάτες/ανταποκριτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Τιμολόγηση πελατών και ανταποκριτών
 • Κοστολόγηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων.

 Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από άριστες ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης καθώς και να διακρίνεται από όρεξη, ευελιξία και αντοχή σε απαιτητικές καταστάσεις.

Λόγω της φύσης της δουλειάς, τα Αγγλικά σε πολύ καλό επίπεδο κρίνονται απαραίτητα, καθώς και άριστη χρήση του Microsoft office.Επιθυμητή η προϋπηρεσία στον κλάδο μεταφορών και logistics, ενώ η κατοχή άδειας οδήγησης και αυτοκινήτου θα εκτιμηθούν θετικά.

Η ΟΜΟΝΙΑ TRANS προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης μέσα σε μια σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και θέλουν να διεκδικήσουν την θέση, μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@omoniatrans.gr μέχρι τις 07/07/2021.

Με εκτίμηση,

OMONIA TRANS

OMONIA TRANS