ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η OMONIA TRANS είναι πιστοποιημένη με τα πιο σημαντικά αναγνωρισμένα πρότυπα. Η εταιρία μας διαθέτει, μεταξύ άλλων:

  • ISO 9001(Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας)
  • ISO 39001 (Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας)
  • ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
  • ISO 27001
ISO 9001 (2015)
Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 14001 (2015)
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 39001 (2012)
Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας
ISO 27001
OMONIA TRANS