ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΑΞΙΕΣ

Η φιλοσοφία της OMONIA TRANS είναι απόλυτα πελατοκεντρική και συνοψίζεται στο motto “We Handle - We Care”. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, η εταιρεία βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των πελατών της, γίνεται ένα μαζί τους και αντιμετωπίζει κάθε επιθυμία και ανάγκη των συνεργατών της σαν να είναι δική της.

Επιπρόσθετα, η OMONIA TRANS τηρεί πιστά την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και εφαρμόζει στρατηγικές που οδηγούν πάντοτε σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της.

Δείτε παρακάτω τον δεκάλογο των αξιών μας που μας επιτρέπει να δίνουμε το 100% των δυνατοτήτων μας!


OMONIA TRANS