ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η OMONIA TRANS προσφέρει αξιόπιστες και αποδοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας. Γνωρίστε τις τώρα και επωφεληθείτε!

 

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Εμπεριστατωμένη ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας για µια επιχείρηση.
  • Ορισμός λειτουργικών εξόδων εφοδιαστικής αλυσίδας επιχείρησης.
  • Σχεδιασμός εξατομικευμένων και βελτιστοποιημένων λύσεων διαχείρισης εμπορευμάτων.
  • Διαχείριση και οργάνωση προμηθευτών και συνεργατών πελάτη µε στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης στην εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΡΑΝΣ αναλαμβάνει την διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και πιο συγκεκριμένα μερικό και ολικό εκτελωνισμό. Έχει γνώση όλων των τελωνειακών καθεστώτων και λειτουργεί ως σύμβουλος τελωνειακών διαδικασιών. Επιπλέον η ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΡΑΝΣ έχει πιστοποιηθεί με την πιστοποίηση (ΑΕΟ authorized economic operator).

 

 

 

 

 

 

OMONIA TRANS