ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Στην OMONIA TRANS πιστεύουμε ότι μία επιτυχημένη εταιρεία δεν μπορεί ποτέ να λειτουργήσει αποκομμένη από την κοινωνία και τις ανάγκες της. Για αυτό, από την πρώτη μέρα της λειτουργίας μας, και πολύ πριν εισαχθεί στο λεξιλόγιο ο όρος Επιχειρηματική Κοινωνική Ευθύνη, δραστηριοποιηθήκαμε όχι μόνο με πυξίδα μας την επίτευξη κερδοφορίας αλλά και τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας.

Η στρατηγική μας στις ενέργειες και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι συγκεκριμένη: Θέτουμε σε καθημερινή βάση, και πετυχαίνουμε τους στόχους για κάθε έναν από τους 3 θεμελιώδεις πυλώνες που απαρτίζουν την προσέγγισή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη της OMONIA TRANS είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα δράσεων και ενεργειών, προσφέρουμε στην κοινωνία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δημιουργώντας θετικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όπου αυτό είναι εφικτό, ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, σε όλα τα στάδια της μεταφορικής αλυσίδας.

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επενδύουμε διαρκώς στους ανθρώπους μας, διασφαλίζοντας ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς με ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες για όλους.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ OMONIA TRANS

Υβριδικό φορτηγό

Η OMONIA TRANS είναι η μόνη εταιρία μεταφορών και logistics στη χώρα μας που επένδυσε με ίδια κεφάλαια στην αγορά υβριδικού φορτηγού. Το συγκεκριμένο όχημα χρησιμοποιείται για διανομές εμπορευμάτων πελατών μας στο επιβαρυμένο κέντρο της Αθήνας.

Διακίνηση αλληλογραφίας

Μέρος της αλληλογραφίας μας γίνεται από διανομέα με ποδήλατο. Λιγότερο CO2 στην ατμόσφαιρα, περισσότερο οξυγόνο για όλους μας!
 

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος

Ενέργειες όπως η αντικατάσταση φωτισμού και αλουμινίων στο κτίριό μας καθώς και η συντήρηση των θερμαντικών σωμάτων μικραίνουν ακόμη περισσότερο το ανθρακικό μας αποτύπωμα.

 

Παράλληλα, η OMONIA TRANS είναι πιστοποιημένη με ISO 14001, που εκτός από την ασφάλεια και την υπεύθυνη διαχείριση του εταιρικού μας στόλου, προστατεύει και το περιβάλλον μέσα από πρακτικές βέλτιστων διαδρομών και καλύτερης συντήρησης των οχημάτων.

 

Πρόγραμμα ανακύκλωσης ενδυμάτων

Το 2014 ξεκινήσαμε ένα σημαντικό πρόγραμμα ανακύκλωσης ενδυμάτων, σε συνεργασία με πελάτες μας, από τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με χιλιάδες ανακυκλωμένα τεμάχια.

 

Στήριξη σε πλημμυροπαθείς

Στις τραγωδίες που έπληξαν τη χώρα μας, η OMONIA TRANS δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη. Στις πλημμύρες της Μάνδρας, η εταιρεία μαςστήριξε τους πληγέντες συνανθρώπους μας, παρέχοντας δωρεάνυπηρεσία μεταφοράς προϊόντων προς τον Δήμο Μάνδρας και διοχέτευσής τους προς τους πολίτες.

 

Κατασκευή νέου βιοκλιματικού κτιρίου

Στο πλαίσιο της στρατηγικής απόφασης της OMONIA TRANS για συνεχή μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος σε άμεσο, αλλά και σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, έχει ήδη προγραμματιστεί η επέκταση των αποθηκευτικών χώρων της εταιρείας στη Λυκόβρυση Αττικής με την κατασκευή νέου βιοκλιματικού κτιρίου.

OMONIA TRANS