Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019
el-GRen-USde-DEes-ESit-IT

Εγγυημένες Διεθνείς Μεταφορές

  • Καθημερινές αναχωρήσεις, με πλήρη φορτία και οργάνωση ομαδικών φορτίων (groupage).
  • Συνεργασία με αποκλειστικούς και αξιόπιστους ανταποκριτές σε 13 ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Τσεχία.
  • Αεροπορικές και ναυτιλιακές μεταφορές από και προς Κύπρο και Ιταλία.
  • Διεξαγωγή μεταφορών με βάση τους όρους ασφάλειας CMR.