Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019
el-GRde-DEes-ESit-IT

Ευκαιρίες καριέρας στην OMONIA TRANS

Στην OMONIA TRANS επιλέγουμε τους συνεργάτες μας με κριτήρια αξιοκρατικά και με γνώμονα την διάθεση για δημιουργική εργασία και ομαδικότητα. Δίνουμε έμφαση στην απασχόληση νέων ανθρώπων και υποστηρίζουμε την προσωπική ανάπτυξη των συνεργατών μέσα στο περιβάλλον της OMONIA TRANS.

Για αποστολή βιογραφικών προς αξιολόγηση, δείτε παρακάτω τις διαθέσιμες θέσεις και επισκεφτείτε την σελίδα μας στο Indeed.com 

Κωδικός θέσης: ΟΤ-1511-01
Υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης και υποστήριξης των πωλήσεων για το γραφείο της Αθήνας

Τα καθήκοντα του κατόχου της θέσης: 

Κύρια δραστηριότητα του κάτοχου της θέσης θα είναι η υποστήριξη των πωλήσεων καθώς και η τήρηση και ενημέρωση του εμπορικού αρχείου του τμήματος πωλήσεων.
Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου
 • Καταχώρηση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας
 • Σύνταξη και αποστολή προσφορών
 • Επικοινωνία με τους συνεργάτες/ανταποκριτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Τήρηση εμπορικού αρχείου και στατιστικών

Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από άριστες ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης καθώς και να διακρίνεται από όρεξη, ευελιξία και αντοχή σε απαιτητικές καταστάσεις.

Λόγω της φύσης της δουλειάς, τα Αγγλικά σε πολύ καλό επίπεδο κρίνονται απαραίτητα, καθώς και η άριστη χρήση του Microsoft office.

Η επιθυμητή ηλικία των υποψηφίων είναι μεταξύ 25-35 χρόνων ενώ η κατοχή άδειας οδήγησης και αυτοκινήτου θα εκτιμηθούν θετικά.

Η ΟΜΟΝΙΑ TRANS προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης μέσα σε μια σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και θέλουν να διεκδικήσουν την θέση, μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στην ιστοσελίδα Indeed.com μεταξύ 15/11/18 και 7/12/18 εδώ:

Υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης και υποστήριξης πωλήσεων

Κωδικός θέσης: ΟΤ-1511-02
Υπάλληλος υποστήριξης του τμήματος διεκπεραίωσης εισαγωγής για το γραφείο της Αθήνας

Τα καθήκοντα του κατόχου της θέσης: 

Κύρια δραστηριότητα του κάτοχου της θέσης θα είναι η διεκπεραίωση των εμπορευμάτων εισαγωγής από Ευρώπη καθώς και η επικοινωνία με πελάτες, γραφείο διεκπεραίωσης και ανταποκριτών.
Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατολογίου
 • Καταχώρηση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας
 • Επικοινωνία και δρομολόγηση αποστολών με το γραφείο κίνησης της αποθήκης
 • Επικοινωνία με τους συνεργάτες/ανταποκριτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Τιμολόγηση πελατών και ανταποκριτών
 • Κοστολόγηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων

Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από άριστες ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης καθώς και να διακρίνεται από όρεξη, ευελιξία και αντοχή σε απαιτητικές καταστάσεις.

Λόγω της φύσης της δουλειάς, τα Αγγλικά σε πολύ καλό επίπεδο κρίνονται απαραίτητα, καθώς και άριστη χρήση του Microsoft office.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία στον κλάδο μεταφορών και logistics, ενώ η κατοχή άδειας οδήγησης και αυτοκινήτου θα εκτιμηθούν θετικά.

Η ΟΜΟΝΙΑ TRANS προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης μέσα σε μια σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και θέλουν να διεκδικήσουν την θέση, μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στην ιστοσελίδα Indeed.com μεταξύ 15/11/18 και 7/12/18 εδώ:

Υπάλληλος υποστήριξης τμήματος διεκπεραίωσης εισαγωγής