Από την συνέντευξη της κας Φωτεινής Γιαννοπούλου στο Βήμα της Κυριακής:

Αρχικά να επισημάνουμε ότι το μεταφορικό έργο είναι μείζονος σημασίας στην Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας και της εξάρτησής μας από την Ευρωπαϊκή οικονομία. Σε μία σύντομη αναδρομή των τελευταίων χρόνων, θα διαπίστωνε κανείς ότι μέχρι το 2008 η διεθνής οδική μεταφορά στην Ελλάδα υπήρξε δαπανηρή, κυρίως λόγω της υπερβολικής και συνεχούς αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Τα χρόνια όμως που επακολούθησαν, τα κόμιστρα της μεταφοράς μειώθηκαν σημαντικά, κυρίως εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και του συνεχούς ανταγωνισμού του κλάδου. Αντίθετα το κόστος μεταφοράς αυξάνεται λόγω της σταθερά αυξανόμενης τιμής του πετρελαίου καθώς και των σταθερά αυξανόμενων κομίστρων των ναυτιλιακών εταιριών που λειτουργούν με σχεδόν μονοπωλιακή συμπεριφορά. Συνάμα οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που αφορούν στον κλάδο των οδικών μεταφορών επέφεραν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην λειτουργία της ίδιας της αγοράς.

Είναι διαπιστωμένο ότι η οδική μεταφορά αποτελεί το πλέον ευέλικτο μέσο σε όρους δικτύου, διαθεσιμότητας και δρομολογίων σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς.Οι προσπάθειες για συνδυασμένη μεταφορά δεν έχουν επιφέρει θεμιτά αποτελέσματα παρά το μειωμένο κόστος, ενώ χωρίς αμφισβήτηση, η θαλάσσια μεταφορά δεν μπορεί να προσφέρει τον τύπο και την ποικιλία των υπηρεσιών που είναι εφικτές από το μεγάλο χερσαίο ανταγωνιστή της.

Η ταχύτητα, η ακρίβεια, η ασφάλεια, η αξιοπιστία του στόλου αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους για την αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Να σημειώσουμε ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΡΑΝΣ, με άρτια γνώση του αντικειμένου και της αγοράς, τις κατάλληλες υποδομές και το ευρύτατο δίκτυο ανταποκρίσεων σε όλη την Ευρώπη, εγγυάται ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις μεταφοράς και αποθήκευσης. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι αποκλειστικά στην οδική μεταφορά, το εμπόρευμα συνοδεύεται σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Για το λόγο αυτό η πρακτική που ακολουθούμε είναι η αυστηρή επιλογή των συνεργατών αυτοκινητιστών, και ο εξοπλισμός των μέσων μεταφοράς με συστήματα συνεχούς και άμεσου ελέγχου με δορυφορικό εντοπισμό (GPS).

Η μεταφορά γνώρισε σημαντική πτώση τα τελευταία δύο χρόνια και αναμένεται συνέχιση του ίδιου μοτίβου. Παράλληλα με την πτώση του μεταφορικού έργου, θα αναμενόταν εκκαθάριση του κλάδου από τον κακό ανταγωνισμό και δραστηριοποίηση σε χαμηλότερα επίπεδα, ανταποκρινόμενα στις πραγματικές ανάγκες της τρέχουσας αγοράς. Αυτό αναμένεται να συμβεί αναπόφευκτα πια στο προσεχές έτος. Πρωτοπόροι θα είναι οι διαμεταφορικές εκείνες που τις διακρίνει η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα της αγοράς και η ύπαρξη σωστής υποδομής και ρευστότητας, στοιχεία απαραίτητα για την σταθερή πορεία μιας μεταφορικής σε ένα τόσο ευμετάβλητο και ασταθές περιβάλλον. Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΡΑΝΣ, πειθαρχώντας αυστηρά μέσα σε αυτά τα πλαίσια, προβλέπει ότι θα έχει σταθερή έως ανοδική πορεία μέσα στο 2013, κατακτώντας μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και υποστηρίζοντας απόλυτα συνεργασίες που απαιτούν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, ανεξαρτήτως οικονομικών συγκυριών ή νομοθετικών αλλαγών, που διαταράσσουν την ισορροπία του κλάδου.

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και αποδεχόμαστε το μερίδιο της κοινωνικής μας ευθύνης και φροντίζουμε πάντα να παρέχουμε άριστα ποιοτικές υπηρεσίες με διαφανείς διαδικασίες, προασπίζοντας με αυτό τον τρόπο μια από τις βασικότερες αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και έμπρακτα με την πιστοποίηση προτύπου ISO 14001 που διαθέτουμε για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Πηγή: Το ΒΗΜΑ της Κυριακής

** Κατεβάστε την καταχώρηση μας (αρχείο pdf) στο Βήμα της Κυριακής στις 4/11/2012.