Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019
el-GRen-USde-DEes-ESit-IT

Από την συνέντευξη της κας Φωτεινής Γιαννοπούλου στο Βήμα της Κυριακής:

"Αρχικά να επισημάνουμε ότι το μεταφορικό έργο είναι μείζονος σημασίας στην Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας και της εξάρτησής μας από την Ευρωπαϊκή οικονομία. Σε μία σύντομη αναδρομή των τελευταίων χρόνων, θα διαπίστωνε κανείς ότι μέχρι το 2008 η διεθνής οδική μεταφορά στην Ελλάδα υπήρξε δαπανηρή, κυρίως λόγω της υπερβολικής και συνεχούς αύξησης της τιμής του πετρελαίου..." Διαβάστε περισσότερα...