Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019
el-GRen-USde-DEes-ESit-IT

Σύγχρονες Υπηρεσίες Logistics

Εξοπλισμένες Εγκαταστάσεις

 • 3.500 τ.μ. στεγασμένων ιδιόκτητων χώρων στη Λυκόβρυση Αττικής και 3000 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη.
 • Αποθήκες με εξοπλισμό νέας τεχνολογίας κατασκευασμένες με τις αυστηρότερες προδιαγραφές.
 • Ταχύτατη φορτοεκφόρτωση και άμεση διανομή.
 • Ολοκληρωμένα συστήματα συναγερμού με κάμερες, πυρανίχνευση και ενεργητική πυροπροστασία.
 • Σύστημα ανακύκλωσης ενδυμάτων και συσκευασιών.
 • Σύστημα καταγραφής και αξιολόγησης εκπομπών ρύπων για περιβαλλοντολογικούς λόγους.
 • Πιστοποιήσεις ISO 9001, ISO 14001 και ISO 39001.

Εξειδικευμένη Αποθήκευση

 • Εξατομικευμένες αποθηκευτικές υπηρεσίες για παλετοποίηση, ενοποίηση, διαλογή, αποσυσκευασία, ανασυσκευασία.
 • Δυνατότητα ανάγνωσης barcode.
 • Αποθήκες εξοπλισμένες με σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS) για το στοκ, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα εμπορεύματα.

Ασφαλής και Έγκαιρη Διανομή

 • Οι υπηρεσίες διανομής προσφέρονται είτε μεμονωμένα είτε ως μέρος ολοκληρωμένης λύσης εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών παραγγελιοληψίας και εκτέλεσης παραγγελίας.
 • Παράδοση εμπορευμάτων σε κεντρικά σημεία εντός 24 ωρών και στην υπόλοιπη Ελλάδα εντός 48 ωρών.
 • Μεταφορά φαρμακευτικών, καλλυντικών προϊόντων και προϊόντων με ελεγχόμενη θερμοκρασία.
 • Μεταφορά κρεμαστών ενδυμάτων, ευαίσθητων αντικειμένων και υψηλής αξίας εμπορευμάτων.
 • Διαχείριση επιστρεφόμενων προϊόντων (reverse logistics).
 • Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Δεμάτων & Ταχυμεταφορών – Parcel Services.